יום שני, 14 באפריל 2014

ביטול הוראת קבע לצדקה

הרב דניאל כ"ץ

שאלה

חתמתי על הוראת קבע לעמותה שעוסקת בהפצת תורה שבה אחותי משרתת בשירות לאומי. באמצע השנה אחותי עזבה את העמותה ועברה למקום אחר, האם אוכל לבטל את הוראת הקבע?

תשובה

ראשית יישר כחך שנתת ליבך לחזק את לימוד התורה בעם ישראל.
השולחן ערוך פוסק (יורה דעה רנח,ו) "הנודר צדקה אינו יכול לחזור בו". כיצד נוצר נדר לצדקה? גם לכך מתייחס השולחן ערוך (שם יב): "אמר ליתן לחבירו מתנה אם הוא עני, הוי כנודר לצדקה ואסור לחזור בו." כלומר באמירה לתת צדקה לעני חל הנדר.

נדר צדקה בדרכים שונות

ישנו דיון רחב בפוסקים על מי שגמר בליבו לתת ולא הוציא מפיו, בהקדש לבית המקדש מצינו שהוא חל במחשבה והדיון הוא האם לדמות צדקה להקדש. לדעת הרמ"א (שם יג) יש להחמיר בכך, דעת השולחן ערוך בעניין לא נתבררה.
לגבי אדם שכתב שייתן צדקה, לדוגמא כשכתב שיק עבור עניים, נחלקו הדעות האם יש להתייחס לכתיבה כדיבור. הכרעת פוסקים רבים שכתיבה אינה מחייבת (ראו צדקה ומשפט פרק ד הערה מה).
אמנם אם אדם כתב שיק ומסר אותו לגבאי צדקה הרי זה מעשה גמור שמחייב את בעל השיק. הוא הדין לחתימה על הוראת קבע שהסכומים שטרם ניתנו מהווים התחייבות גמורה שיש לה תוקף מחייב כנדר גמור, שלא ניתן לחזור ממנה.

הערכת כוונת הנותן

בהוראת הקבע שנעשתה לתקופה מוגבלת, הנותן פטור בסוף התקופה. בהוראת קבע שמתחדשת מדי שנה, יש נקודת עצירה בה ניתן לעצור את ההתחדשות, והיא נחשבת לסוף תקופת ההתחייבות. במקרה שאין מגבלת זמן הפוסקים מנסים למצוא דרכים כדי להעריך את כוונת הנודר לגבי אורך התקופה.
במקרה שעלה בשאלה התורם מעוניין לסיים את הוראת הקבע לפני תום התקופה עליה הוא התחייב, ולכאורה, הדבר אסור. אולם, יש לדון האם ניתן לומר לגבי הסכום שטרם הועבר, שניתן להעריך כי ההתחייבות נעשתה על דעת זה שהאחות משרתת בעמותה, ולכן כשהיא עזבה הסתיימה תקופת ההתחייבות.
שאלה זו נוגעת לסוגיה ששנויה במחלוקת בין הפוסקים, האם ניתן להסתמך על אומדנא בהתחייבות לצדקה (ראו סיכום הדברים בשו"ת חתם סופר יו"ד, רלז, ספר צדקה ומשפט פרק ט, סעיף ו).
מעבר לכך כבר קבע המרדכי (כתובות קעו) ש"לא כל האומדנות שוין", ועל כן יש לבחון עד כמה באמת ברור הקשר שבין התרומה לשירות של האחות בעמותה, ושמא התורם חש הכרת הטוב ומעוניין גם להוסיף ולתרום.
על כן נראה למעשה שבמקרה כזה ובמיוחד אם כוונת התורם להעביר את התרומה לעמותה אחרת (ראה קצות החושן ריב,ד), עליו לעשות על כך התרת נדרים אצל חכם (שיבחן את פרטי המקרה).
להבא, כדאי לומר בזמן החתימה שהוראת הקבע היא "בלי נדר" ובתנאי שתוכל לחזור בך בכל שלב. על ידי כך תוכל להימנע משאלות כאלו בעתיד.


הרב דניאל כ"ץ הוא ראש תחום תשובות הלכתיות במכון משפטי ארץ
עוד דיני ממונות לבית היהודי בספר שו"ת משפטי ארץ, להזמנות: info@dintora.org
פורסם בעלון עולם קטן

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה